Střípky z gymnázia

,

Definitivní tečkou za čtyřletým, respektive osmiletým studiem na gymnáziu bylo předání maturitních vysvědčení letošním (nyní již bývalým) čtvrťákům. Tato ceremonie se konala v pondělí v pondělí 11. června, a to na příbramském Zámečku – Ernestinu. Zde si od 16.00 převzala své vysvědčení postupně více než stovka maturantů. Některé z nich stále ještě čekají přijímací zkoušky […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 27. 5. zakončili studenti a studentky tříd 4.A a 4.B své působení na Gymnáziu Příbram. V podvečerních hodinách si slavnostně převzali svá maturitní vysvědčení v obřadní síni příbramského Zámečku-Ernestina. Od osmnácti hodin začal slavnostní obřad třídě 4.A. Nejprve všechny přítomné pozdravil  pan zástupce Petr Hrubý a poté následovaly proslovy paní ředitelky Ivy Kadeřábkové, třídního učitele […]

Střípky z gymnázia

,

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení třídě oktávě, která tento týden zakončila své osmileté působení na gymnáziu maturitami, proběhlo včera v podvečer v obřadní síni příbramského Zámečku-Ernestina. V důstojném prostředí se s absolventy rozloučilo vedení školy v čele s ředitelkou Mgr. Ivou Kadeřábkovou. Každý ze studentů obdržel nejen své maturitní vysvědčení, ale nově také Europas, dokument, který […]

Střípky z gymnázia

,

Tradičním slavnostním předáváním maturitních vysvědčení skončil včera v příbramském Zámečku maturitní týden tříd 4.B a 4.C. Vedení školy se tak oficiálně rozloučilo s čerstvými absolventy. Ti ve svých projevech zavzpomínali na uplynulá čtyři léta strávená v jednom kolektivu, poděkovali vedení školy, třídním učitelkám a svým blízkým. Z rukou PhDr. Ludmily Brabencové a Mgr. Ivany Maškové […]

Střípky z gymnázia

,

Tradičním slavnostním předáváním vysvědčení v obřadní síni příbramského Zámečku včera v podvečer vyvrcholil první maturitní týden Gymnázia Příbram. Absolventi gymnázia ze tříd oktávy a 4.A převzali z rukou svých třídních Mgr. Blanky Svobodové a Mgr. Zdeňka Vondráka vysvědčení a z rukou ředitelky školy Mgr. Ivy Kadeřábkové blahopřání k úspěšnému vykonání zkoušky. Zástupci maturantů ve slavnostních […]