Střípky z gymnázia

,

V polovině února se někteří studenti 4. ročníků rozhodli otestovat své znalosti z němčiny. Pozvali jsme tedy na naši školu už popáté garantku mezinárodních zkoušek ÖSD z jazykové školy Eufrat, požádali jsme pana zástupce, aby vypnul zvonění a rozeběhl se známý jazykový kolotoč. Poslech, čtení textu s porozuměním, psaní, mluvení. Studenti poté netrpělivě očekávali výsledky […]

Střípky z gymnázia

,

Obvykle se na gymnáziu chodbami šíří naše rodná čeština, ale velmi často se školou linou jazyky jiné. Na konci listopadu to byla malebná francouzština. A proč? Studenti skládali zkoušku DELF. Už pátým rokem mají naši gymnazisté možnost ověřit své znalosti francouzského jazyka a obohatit svou sbírku certifikátů diplomem DELF. Tento diplom je mezinárodně uznávaným dokladem, […]

Střípky z gymnázia

,

Gymnazisté mají v krvi talent na jazyky. To se potvrdilo znovu 18. března, kdy se na škole skládala zkouška FCE (First Certificate in English). Z Gymnázia Příbram se jí zúčastnilo 17 studentů, napříč všemi ročníky. Výsledky, které přišly tento týden, byly více než potěšující. Převážná většina se přehoupla přes 60% hranici úspěchu a mohou se tak za měsíc […]

Střípky z gymnázia

,

Necelá dvacítka uchazečů, většinou studentů gymnázia, ale i zájemců z řad veřejnosti, se v sobotu 18. března pokusila o zdolání nástrah mezinárodních zkoušek v angličtině FCE – First Certificate in English. Ty Gymnázium Příbram pořádalo už tradičně pro všechny zájemce, a to díky statutu certifikované školy pro skládání mezinárodních jazykových zkoušek. Uchazeči absolvovali jak písemnou, tak […]

Střípky z gymnázia

,

V pátek 12. března se 9 žáků Gymnázia Příbram rozhodlo složit si zkoušky ÖSD, celým názevem Österreichisches Sprachdiplom. Tyto zkoušky, které ověřují jejich znalost německého jazyka, skládali ve třech kategoriích: B1, B2 a C1. Test se sám o sobě skládá ze 4  částí: poslech, porozumnění textu psanému i mluvenému a písemný projev. Jazykové certifikáty usnadňují získat studium […]

Střípky z gymnázia

,

Již pátým rokem se na Gymnáziu Příbram organizuje mezinárodní zkouška z francouzského jazyka DELF. I letos se někteří naši studenti rozhodli prověřit své znalosti a tuto zkoušku podstoupit. A nebylo jich málo. Úroveň A2 zkusilo čtrnáct studentů, úroveň B1 sedm studentů a úroveň B2 pět studentů. Zkoušky proběhly ve dnech 24. 11., 25. 11. a 29. […]

Střípky z gymnázia

,

Celkem 86 studentů si 14. října vyzkoušelo svoji angličtinu v tzv. pre-testingu mezinárodních zkoušek FCE a CAE. Nanečisto tak absolvovali všechny písemné části těchto certifikátů a sami se na základě svých výsledků rozhodnou, zda se v zimě pokusit o zdolání ostrých testů. Z více než 60 „uchazečů“ o nižší úroveň, tedy FCE, uspěla drtivá většina, […]

Střípky z gymnázia

,

Noví držitelé mezinárodních certifikátů z francouzštiny a němčiny si své DELFy a ÖSD diplomy letos už převzali, a tak ještě zbývala řada na čerstvé držitele mezinárodních diplomů z angličtiny. Ti si během maturitních týdnů své certifikáty FCE a CAE vyzvedávali v několika fázích z rukou garantky mezinárodních zkoušek v angličtině na gymnáziu Mgr. Mileny Hrabíkové. Dvacítka […]

Střípky z gymnázia

,

Jazykovou zkoušku ÖSD skládali studenti na našem gymnáziu 12. února. Výsledky musely být pečlivě překontrolovány a potvrzeny ve Vídni rakouským jazykovým zkušebním centrem, teprve poté byly oznámeny. K předávání certifikátů došlo ve čtvrtek 28. dubna na půdě naší školy. Z mezinárodně uznávaného certifikátu B1 s celoživotní platností se mohou radovat Jan Mráz (oktáva), Vojtěch Řapek (4.B), Martina Fejtková, […]

Střípky z gymnázia

,

Během měsíce listopadu složilo 13 studentů gymnázia zkoušku DELF – Diplome d’études en langue française. Jedná se o oficiální mezinárodní zkoušku z francouzštiny, která je připravována v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka od začátečníků po zkušené mluvčí. Žáci Gymnázia Příbram ji absolvovali v úrovních A2, B1 a B2. Zkouška se skládá ze […]