Střípky z gymnázia

Slavnostní uvítání dětí z Ukrajiny

,

Gymnázium Příbram bylo dnes hostitelem slavnostního zahájení ozdravného pobytu ukrajinských dětí v České republice. Účastníci druhého z celkem tří turnusů, většinou krajanské děti z východní Ukrajiny, přišli jako každý den, na který mají naplánovanou výuku na Gymnáziu Příbram, ráno do školy. Tam je ale dnes nejprve čekala slavnostní akce. Ještě před ní se však stali aktéry živého vstupu ve Studiu 6 ve vysílání ČT24.

Pak už se rozběhl program v hudebním sále. Ten zahájil školní orchestr GymBand, tentokrát pod taktovkou studenta Adama Závodského. Následovalo přivítání hostů ředitelkou školy Mgr. Ivou Kadeřábkovou. Ta postupně předala slovo dalším hostům, kteří se na celém ozdravném pobytu podílí. Za ministerstvo zahraničních věcí promluvil JUDr. Karel Kühnl, zmocněnec pro krajanské záležitosti, za zřizovatele školy vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Lenka Šmídová a pak už dostaly slovo ty nejpovolanější – zástupkyně Arcidiézní charity Praha, která spolu s Farní charitou Příbram pobyt zajišťuje, a paní učitelky, které ukrajinské děti doprovázejí. Krásnou češtinou poděkovaly za přijetí a ocenily program, který jim ozdravný pobyt nabízí. Děti z Ukrajiny si připravily několik písniček, samozřejmě ukrajinských, ale nechyběla ani česká Bejvávalo, bejvávalo – v kontextu situace v jejich zemi dnes opravdu smutná písnička.

Ke konci slavnostního zahájení obdržely děti dárky, které jim předaly třídy prima a kvinta. Atmosféra byla v tu chvíli, ale nejen tehdy, velmi přátelská a plná emocí.

Po skončení slavnostního přivítání byl pro studenty připraven další program, tentokrát už tradiční. Jednalo se o hodinu hudební výchovy, kde se děti dozvídaly o českých pohádkách a písničkách, a o hodinu biologie, kde děti zkoumaly živočichy pod mikroskopy. Následoval oběd ve školní jídelně.

Děti během pobytu zavítají ještě například na Svatou Horu, na zámek Orlík, do Hornického muzea a také do Prahy, kde jedním z cílů bude zoologická zahrada.

Živý vstup ve Studiu 6
Živý vstup ve Studiu 6
Reportáž ČT v Událostech v regionech
Reportáž ČT v Událostech v regionech