Střípky z gymnázia

Síla lidskosti

,

Tento název nese snímek režiséra Matěje Mináče. Pojednává o hrdinském skutku Sira Nicolase Wintona, když z předválečného Československa vypravil 7 vlaků s nejen židovskými  dětmi do Anglie a zachránil je před téměř jistou smrtí v koncentračních táborech. Na tento film a následnou besedu se vypravili studenti třetích ročníků a septimy. Během sledování zavládla fascinující atmosféra, která jenom dokreslila hrdinský skutek bohužel nedávno zesnulého Nicolase Wintona.

Přednášky se zúčastnila skutečně vzácná návštěva. Skutečná britská Lady – Lady Milena Grenfell-Baines, jedna ze zachráněných dětí. Přinesla s sebou i artefakty – cestovní doklady a cedulku, kterou měla pověšenou při emigraci kolem krku. Povyprávěla o přesunu a následné péči anglických rodin. Poté přišel čas na dotazy – například, jak rychle si Lady osvojila angličtinu, nebo o soužití dvou náboženství pod jednou střechou. Na závěr přišla nejemotivnější část. Studenti byli vyzváni o pozvednutí svých mobilních telefonů, jestli se jim beseda líbila. Žádný dole nezůstal. Tuto světelnou show si Lady Grenfell-Baines také vyfotila. Definitivně přednášku ukončil potlesk celého sálu ve stoje.