Střípky z gymnázia

Sekunda novinaří

,

V rámci hodin dějepisu s paní učitelkou Veronikou Šimkovou si studenti vyzkoušeli, jaké je to být novinářem. Všichni studenti se do tohoto úkolu vrhli s velkým nadšením. Pojali to různými způsoby, někteří vážně, jiní zase o něco vtipněji. Celý článek se měl věnovat Velké francouzké revoluci nebo Napoleonovi I. Studenti si tak rozšířili nejen své znalosti o revoluci a Napoleonovi, ale i po jazykové stránce. Všichni si těchto pár hodin opravdu užili a doufají, že paní učitelka v budoucnu vymyslí další podobné aktivity ke zpestření hodin.