Střípky z gymnázia

Rozklad Smetany „na prvočinitele“

,

Studenti zapojení do projektu Čtyři kroky do n(N)ového světa se zúčastnili v letošním školním roce posledního výchovného koncertu – tentokrát pod názvem „Bedřich Smetana – Blaník, Tábor“. Již potřetí vyrazili do Pražského kostela Sv. Šimona a Judy na Starém městě. Díla známého českého autora pojednávající o bouřlivé historii našeho národa jim byla předložena v interpretaci Symfonického orchestru hlavního města Prahy. Pro lepší pochopení souvislostí a významu těchto skladeb byli poslouchači uvedeni do politické situace husitské éry i doby života Bedřicha Smetany a mohli si tak sami utvořit názor na vnímání této rozporuplné části českého dějepisu. V rozboru obou symfonických básní předvedl orchestr jednotlivá hlavní témata hudby i podtóny, tzv. hlavní a vedlejší děje. Poté, co bylo dílo rozebráno do všech vrstev, bylo následně přehráno v kuse, stejně jako na začátku koncertu, a posluchač tedy mohl sám posoudit, jaký v něm zanechal výklad dojem, a jak odlišně vnímal symfonii před rozborem a po něm. Stejně jako předešlé koncerty pojednávající například o dílech Edvarda Griega byl tento na vysoké umělecké i intelektuální úrovni a studenti si tak mohli kromě poslechu klasické hudby odnést i řadu nových vědomostí.