Střípky z gymnázia

Olympiáda pro zeměpisáře

,

Jak už tomu tradičně bývá, tak i letos v zimě se na gymnáziu koná spousta školních olympiád. Mezi nimi nechybí ani olympiáda ze zeměpisu.

Školní kolo probíhalo pro všechny třídy v týdnu mezi 11. a 15. lednem. Olympiáda byla rozdělena na dvě části. První částí byl test znalostí formou Kahoot kvízu. V druhé části pracovali studenti s atlasem, aby splnili úkol z Google učebny.

Dohromady se z gymnázia zúčastnilo 43 studentů a z každé kategorie postupují do okresního kola první tři žáci.

V kategorii A (prima) postupují Jakub Vojáček, František Lomoz a Karolína Míková, v kategorii B (sekunda) to jsou Matěj Pánek, Matěj Hora a David Hora, v kategorii C (tercie, kvarta) nejlépe uspěli Martin Hrubec, Viktorie Stašová a Bonifác Smíšek a v kategorii D (vyšší gymnázium) nejlepších výsledků dosáhli David Bálek (sexta), Jiří Hrubant (sexta) a Jakub Šmejkal (kvinta).

Postupující se můžou těšit na okresní kolo, které bude probíhat 17. 2. online.

Ilustrační foto: pexels.com