Střípky z gymnázia

Odborníci na problematiku rybolovu z 2.C

,

Je jedním z největších dnešních environmentálních problémů: komerční rybolov ohrožuje vodní prostředí, ryby, ale i jiné živočichy závislé na moři. Na tento problém upozorňuje dnes více a více známých i méně známých tváří Země.

Spojením výuky o nadtřídě obratlovců, rybách, jejich životech a o dnešních problémech vznikl velmi zajímavý úkol, který si pro studenty 2.C připravil pan učitel Petr Vocílka v rámci výuky biologie na gymnáziu.

Každý žák měl navrhnout 2-3 různá řešení, a to o rozsahu 5-10 vět. Úkolem bylo, jak zaopatřit, aby byl rybolov udržitelný. Na výběr bylo ze tří rolí: politik, rybář, odborník. Studenti mohli čerpat z různých internetových zdrojů, videí a dalších dostupných prostředků. Do svých prací se žákům povedlo vložit podložená fakta i vlastní hypotézy a teorie.

Zde přikládáme zajímavá řešení ve zkratce: 

 • Nasazení přísných rybářských kvót a vymezení oblastí podle odborníků a vědců.
 • Uzavřít velmi známá loviště na nějakou určitou dobu.
 • Zavedení něčeho jako vodních myslivců (Když je moc tuňáků, budou se lovit tuňáci atp.).
 • Vytvoření mořských rezervací
 • Omezení používání NPK (dusičnan-fosforečnan-draslíkových hnojiv).
 • Omezení vysazování nepůvodních druhů ryb.
 • U některých druhů je přebytek nechtěných úlovků, mohly posloužit jako potrava pro jiné živočišné farmy.
 • Investovat více peněz do kontrol na mořích.
 • Řešením by byly speciálně upravené lodě na sběr pouze některých druhů.
 • Osvěta a vzdělanost o křehkých hlubokomořských ekosystémech, a to hlavně u tamějších obyvatel.
 • Investovat do výzkumu pěstování masa pomocí kmenových buněk.

A níže si můžete přečíst tři celá takováto řešení na ukázku:

Většina rybích velkochovů (rybích farem) se nachází na pobřeží. Ryby jsou zde ve velmi stísněných prostorách a k ochraně ryb před parazity jsou používány chemikálie, které se uvolňují do vody. K ochraně těchto ekosystémů by bylo možné vytvořit na souši velké oddělené nádrže se slanou vodou. Velké nádrže umožňují chov ryb ve větších hejnech, chemikálie se nerozprostřou do mořské vody. Další nutná změna je nahradit rybí stravu chovných ryb syntetickým krmivem jednoduchým na výrobu např. z rybích zbytků vzniklých po úpravě k prodeji.

Jako politik bych prosazoval přísnější kvóty na množství ulovených ryb. Tyto kvóty by vycházeli z doporučení vědců, a ne z hlediska peněz a zisku. Při porušení kvóty by byla danému člověku či společnosti zakázána činnost a udělena velká finanční pokuta. Jako další bych zakázal lov lovnými sítěmi, nebo alespoň značně snížil maximální povolený rozměr sítě. Za další bych se snažil co nejvíce znevýhodnit průmyslové rybářské lodě velkými poplatky, mnohými omezeními a nulovými dotacemi. Přednost by měli malé rybářské lodě. A jako poslední by bylo zvýšení kontrol a opatření proti pirátství a nelegálnímu rybolovu. Při porušení by byly udělovány vysoké finanční pokuty a tresty odnětí svobody na mnoho let.

Jedním z možných řešení, jak alespoň částečně zamezit nadměrnému rybolovu, by podle mě mohlo být zavedení mořských rezervací. Šlo by o místa, na kterých by bylo po dobu zhruba 2-3 let zakázáno rybařit. Při porušení by se udělovali obrovské sankce. Rybáři by tedy pod přísným dohledem rybařili na jiných místech, po určité době by se vrátili do rezervace a role by se prohodily. Místo, kde se mohlo lovit, by se stalo rezervací a místo, které bylo rezervací, mělo čas na regeneraci a je možné zde zase pod dohledem patřičných orgánů lovit.

Ilustrační foto: pexels.com