Střípky z gymnázia

Nadějné autorky oceněny

,

V sobotu 3.října byly v Knihovně Jana Drdy vyhlášeny výsledky 19. ročníku celorepublikové literární soutěže pro mladé autory Příbram Hanuše Jelínka. Ačkoli knihovna letos obdržela prozaická i básnická dílka více než 120 autorů, v konkurenci vynikajícím způsobem obstály i studentky Gymnázia Příbram. Dvě kategorie dívky vyhrály (Johana Paulová z kvarty kategorii próza 12 – 16 let a Eliška Kohlíčková z 2.B kategorii poezie 16-19 let) a ve dvou kategoriích získaly druhá místa (Barbora Karasová z tercie v kategorii poezie 12 – 15 let a Julie Gurjevová z 2.B v kategorii poezie 16 – 19 let). Navíc byla do almanachu oceněných děl Nebevodi, který u příležitosti letošního ročníku soutěže KJD vydala, zařazena i práce Terezy Vlčkové z oktávy.

Literární slavnost se nesla v příjemné atmosféře, takže jistě ani ocenění autoři, kteří přijeli až z Teplic, Písku nebo dokonce Ostravy, nelitovali daleké cesty. Celým programem zasvěceně slovem provedla Mgr. Naděžda Čížková, ceny předávala zastupující ředitelka Knihovny Jana Drdy Zdeňka Šmídová a hudbou s nádechem Francie na akordeon akci doprovodil Adam Říha z kvinty. Hlavním přínosem byla opět účast Radky Denemarkové, trojnásobné laureátky ceny Magnesia Litera a držitelky řady dalších ocenění. Tato sympatická spisovatelka a překladatelka soutěžní texty mladých autorů nejen pečlivě přečetla, ale ke každému z nich se podrobně a způsobem nanejvýš inspirativním osobně (a osobitě) vyjádřila.