Střípky z gymnázia

Kulturní památky známé i neznámé

,

Benzínová pumpa u Milína, kostel sv. Jakuba Většího, kulturní dům, rudný důl Drkolnov a jeho historické podzemí, zámek Hluboš, měšťanský dům U Modré hvězdy, židovský hřbitov u Zavržic, Svatá Hora nebo pomník posledních bojů 2. světové války na Slivici. Víte, co mají tato místa společného? Všechna se nachází v Příbrami a jejím blízkém okolí a jsou to kulturní památky.

Kulturní památka je státem uznaná a chráněná movitá či nemovitá věc. Vlastnit ji může v podstatě kdokoli – občan, firma, spolek, obec, církev a v České republice i cizinec. Vlastníci jen nemohou kulturní památku zbourat a opravovat či upravovat bez souhlasu Národního památkového ústavu.

A právě kulturním památkám se věnoval jeden z úkolů, které si pro své žáky v době distanční výuky připravila paní učitelka Pavla Trantinová. Studenti kvinty a 1.C měli nejdříve pomocí památkového katalogu zjistit nejbližší kulturní památku v místě svého bydliště. Tu poté najít, prohlédnout si a pořídit její fotografii. Výsledkem jejich práce pak byl dokument, kde žáci danou kulturní památku popsali, vyjádřili svůj názor k jejímu současnému stavu a přidali svou fotografii. O některých objektech a budovách přitom dosud ani nevěděli, že existují a dokonce že jsou kulturními památkami.