Střípky z gymnázia

Jaké to je být nevidomým?

,

Gymnázium a jeho studenti se několikrát ročně zapojují do různých dobročinných projektů, kdy někteří vybírají a jiní přispívají na dobrou věc. Někteří si možná vzpomenou, že začátkem podzimu se v podobném duchu uskutečnila sbírka Bílá pastelka. Tu pořádá spolek SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Nyní pozvala zapojené studenty do své příbramské pobočky, aby se dozvěděli více o tom, jak se vybrané peníze využívají.

Ti na exkurzi vyrazili ve středu 21. listopadu společně s PhDr. Ludmilou Brabencovou v rámci společenskovědního semináře Stát a občan. Na ZŠ Bratří Čapků, kde zmíněná organizace SONS sídlí, si mohli vyzkoušet řadu pomůcek pro nevidomé i se setkat s jednou z pracovnic, která je sama nevidomá. Příjemným bonusem bylo také setkání se slepeckým psem. Všichni odcházeli spokojeni, obohaceni a získané zkušenosti budou jistě podnětné pro další hodiny jejich semináře.

Foto: Jan Krátký