Střípky z gymnázia

Jak do školy v červnu?

,

Ode dneška platí pro žáky 2. stupně a středních škol možnost navštěvovat konzultace a třídnické hodiny ve školách. Ty však zároveň mají kompetenci dny určené pro přítomnost žáků upravit podle svých možností a potřeb. Zde je tedy stručný informační přehled toho, jak červen bude vypadat na gymnáziu.

Žáci primy až septimy a 1. až 3. ročníku se do školy podívají až od pondělí 22. června. Do té doby totiž budou na gymnáziu probíhat maturity. Od 22. června pak bude harmonogram následující:

  • 22., 23. červen, 8:00-12:00: Třídnické práce v kmenových učebnách pod vedením třídních učitelů. Žáci budou rozděleni na 2 poloviny (složení oznámí třídní učitelé); první polovina přijde v pondělí 22. 6., druhá 23. 6. Žáci nižšího gymnázia budou v tyto dny odevzdávat učebnice.
  • 24., 25. červen, 1.-5. vyučovací hodina: Možnost konzultací v jednotlivých předmětech. Předměty a umístění budou stanoveny dle zájmu studentů, který průběžně zjišťují vyučující jednotlivých předmětů. Tyto konzultace proběhnou opět ve skupinách, ve středu pro první skupinu, ve čtvrtek pro druhou.
  • 26., 29. červen, 8:00-12:00: Třídnické práce ve stejném režimu jako 22. a 23. června.

Přítomnost žáků ve škole je ve všech dnech dobrovolná. Při příchodu do školy musejí odevzdat čestné prohlášení. Na dny, kdy budou ve škole, si mohou objednat obědy. Ty budou vydávány od 11:00 do 13:00.

Klasifikace za 2. pololetí se uzavírá 23. 6. ve 12:00, 25. 6. se od 13:00 koná klasifikační porada pedagogického sboru. Pro vysvědčení si žáci přijdou ve dvou skupinách v úterý 30. června. Školní rok uzavře tradičně krátká schůze zaměstnanců školy v 10 hodin.

Burza učebnic proběhne až 31. srpna.