Střípky z gymnázia

Jak Cyril a Metoděj přišli (na gymnázium)

,

Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se oficiálně slaví 5. července. Studenti gymnázia si ale 1150. výročí jejich příchodů mohou připomenout už nyní. Ve čtvrtek 18. dubna byla totiž ve školním klubu zahájena výstava s názvem Cyril a Metoděj aneb Nahé jsou všechny národy bez knih.

Výstavu slavnostně zahájila proslovem ředitelka Iva Kadeřábková. V budově gymnázia přivítala jako hosty za Příbram vedoucí správního odboru školství, kultury, sportu a informačních služeb Ing. Leu Enenkelovou a zástupkyni ze středočeského krajského úřadu Ing. Blanku Kubíčkovou. Slova se také ujala organizátorka celé výstavy profesorka Jana Štědronská. Následovala četba úryvků z románu Jindry Jarošové Svatí kacíři, které výstižně podávaly obraz ze života soluňských bratrů. Atmosféru celé vernisáže dokreslovala tématická hudba a světelná výzdoba.

Výstava nepojednává pouze o životě věrozvěstů. Odkazuje také na výše uvedenou literaturu a seznamuje s jednotlivými znaky i konkrétními slovy hlaholice a staroslověnským jazykem. Na její přípravě se podílela paní knihovnice Edita Vaníčková, profesoři Božetěch Burda a Petra Staňková, ale i řada studentů v hodinách výtvarné výchovy, dějepisu a českého jazyka. Výstava potrvá ve školním klubu až do poloviny června.