Střípky z gymnázia

GymTV si připomněla své patnáctiny

,

Přesně 15 let po natáčení moderátorských vstupů do prvního vydání školního televizního zpravodajství gymnázia se v sobotu 13. června ve škole sešli současní i bývalí členové redakce, aby si připomněli narozeniny GymTV. Všech sedm dosavadních šéfredaktorů se nejprve zúčastnilo natáčení vzpomínkové debaty a pak už došlo i na slavnostní setkání několika generací redaktorů. Současní i bývalí členové vzpomínali a porovnávali své zkušenosti. Celým odpolednem se nesla atmosféra vzájemného uznání a podpory. Na řadu přišly i vzpomínkové klipy mapující činnost GymTV od roku 2005 až do současnosti a také dárky – jak pro vedoucího GymTV, tak i pro celou televizi: například jedna z členek redakce Kateřina Fialová připravila vaky s pískem jako závaží pro osvětlovací techniku při použití v exteriéru.

Slavnostní část setkání vyvrcholila přípitkem nad dortem připraveným speciálně u příležitosti výročí. „Moc děkuji všem, kteří dorazili, zejména pak bývalým členům, z nichž některé jsme dlouho neviděli,“ řekl vedoucí a zakladatel GymTV Josef Fryš. „GymTV byla vždy taková, jací byli lidé, kteří ji tvořili. Jsem rád, že jsem všechny ty lidi mohl potkat a spolupracovat s nimi. Oni říkají, že já jsem inspiroval je, ale pravda je, že mnozí z nich inspirovali, inspirují a motivují mě,“ poznamenal vedoucí školní televize a připojil poděkování současnému týmu, který má za sebou náročný rok. „Velký dík za podíl na přípravě slavnostního setkání patří šéfredaktorce Magdaléně Studené a také paní Studené za nádherný dort, který jsme dostali,“ uzavřel Josef Fryš.