Střípky z gymnázia

Elixír do žil fyzikářům

,

Počínaje letošním školním rokem pracuje na Gymnáziu Příbram, Legionářů, regionální centrum projektu Elixír do škol. Jde o program nadace Depositum Bonum a jeho smyslem je propojit to nejlepší z tradičního školství s tím nejlepším z moderních výukových metod i poznatků z vědy a přinést to do základních škol a víceletých gymnázií. Projekt zároveň podpoří kvalitní a motivované učitele, jejichž práce zůstává nedoceněna. V pilotním kole je program zaměřen na výku fyziky, a tak se jednou za měsíc v učebnách gymnázia scházejí vyučující fyziky ze škol v regionu, aby se zúčastnili workshopů a přednášek a vyzkoušeli si nejrůznější experimenty. Vedoucím regionálního centra je na gymnáziu Mgr. Karel Heřman.

Na listopadovém setkání se pedagogové seznámili s možnostmi měření fyzikálních veličin systémem Vernier. Mgr. Jakub Jermář učitelům představil sondy na měření síly, tlaku, teploty, vzdálenosti a elektrického proudu a napětí a předvedl jejich využití v praxi. Během setkání měli učitelé také možnost diskutovat nad plusy a mínusy využití těchto systému v propojení s počítačem oproti klasickým metodám.

Jedním z přínosů projektu je také možnost zdarma si prezentované pomůcky na gymnáziu k výuce zapůjčit. Další setkání fyzikářů je plánováno na 11. prosince.