Střípky z gymnázia

Ekoolympionici ve Vlašimi

,

Ve čtvrtek 20. září se tři gymnazisté – Adam Karas ze sexty, Marie Vestenická ze septimy a David Burda z oktávy – vydali ve večerních hodinách v doprovodu Mgr. Petra Vocílky do centra Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi, kde se během následujících dvou dnů zúčastnili krajského kola Ekologické olympiády, ve kterém se studenti gymnázia už několik let pravidelně objevují.

Po sečtení výsledků ze všech čtyř částí soutěže se v konkurenci tříčlenných skupin ze středních škol celého Středočeského kraje nakonec umístili na šestém místě. První cenu si odnesl tým z mělnického gymnázia.

Hned v pátek ráno obdržely týmy zadání první praktické úlohy, jejímž tématem byly návrhy na revitalizaci různých částí vlašimského zámeckého parku a ochrana druhů žijících v této lokalitě. V odpoledních hodinách čekala studenty poznávačka, ve které bylo cílem správně určit 120 zástupců živočichů, rostlin i neživé přírody. Pro týmy z gymnázia je tato část téměř každý rok tou nejnáročnější a nejméně úspěšnou a ani letos tomu nebylo jinak. Poznávačku následoval vědomostní test, rovněž o 120 otázkách, a dále samotná prezentace navrhovaného řešení první praktické úlohy. V této části byli Příbramští nejúspěšnější ze všech 12 týmů, ale ani to jim nestačilo k tomu, aby dohnali do té chvíle nastřádanou bodovou ztrátu.

V sobotu dopoledne nastal čas pro druhou praktickou úlohu, která byla v porovnání s tou první opravdu terénní a spočívala ve vylepšení podmínek pro růst dubů na každému týmu předem vymezeném území – tedy především zbavení se jiných náletových dřevin. Rozhodující vliv na celkové pořadí však měly především ostatní tři části.

Přestože studenti příbramského gymnázia neuspěli natolik, aby postoupili do celorepublikového finále, lze tuto třídenní výpravu rozhodně považovat za přínosnou – všichni účastníci nabyli množství nových vědomostí o velmi širokém oboru jménem ekologie a mnoha jiných vědách s ní souvisejících a své dosavadní znalosti si prověřili v teorii i v praxi.