Střípky z gymnázia

Dvacetkrát DELF!

,

První březnový den se v hudebně sešla dvacítka studentů francouzského jazyka. Ne náhodou to byli ti, kteří v polovině listopadu skládali zkoušky za účelem získání certifikátů DELF – toho dne totiž na gymnázium zamířili rovnou tři Francouzi, aby jim diplomy předali: Françoise Rousseau, atašé pro francouzský jazyk z Francouzského institutu v Praze, Rosanna Segreto, koordinátorka sítě Francouzských aliancí v ČR, a Fredy Tabourin, ředitel Francouzské aliance v Plzni, který byl na gymnáziu přítomen také během listopadových zkoušek.

Osm studentů obdrželo jazykový diplom DELF úrovně A2, dalších deset prokázalo znalosti na úrovni B1 a dvě gymnazistky dokonce splnily zkoušku úrovně B2, která je tou nejvyšší, již lze na gymnáziu složit.

Gymnázium Příbram patří už mnoho let ke školám s nejvíce získanými certifikáty a i letos se ukázalo, že se francouzštinářům na gymnáziu prostě daří.