Střípky z gymnázia

Druháci si vyzkoušeli práci novinářů

,

Co všechno obnáší příprava vlastních novin? To zjistili studenti ze 2.C a 4.S v rámci hodin českého jazyka. Probírali publicistický styl, proto dostali za úkol připravit v tříčlenných redakčních týmech vlastní noviny. V nich musely být zahrnuty různé útvary (úvodník, sloupek, zpráva, komentář, zpravodajské interview nebo reportáž, fejeton, recenze). Gymnazisté také noviny sami graficky upravili – vytvořili hlavičku, rubriky, tiráž, nakreslili obrázky a nafotili fotografie.

Na konec svůj výtvor odprezentovali před třídou. Promítli trailer nebo promo, přečetli vybraný článek a zodpověděli otázky spolužáků v diskuzi. Za své výkony byli ohodnoceni známkami.

To, jak se jim psaní novin dařilo, můžete posoudit sami. Přečtěte si také vydání z minulých let.