Střípky z gymnázia

Drákulu naštěstí nepotkali…

,

Na začátku června odjely hned dvě skupiny studentů do jihovýchodní části Evropy – do Rumunska. První skupina plnila dobrodružnou expedici, která je součástí programu DofE. S nimi jela jedna z koordinátorů tohoto projektu na gymnáziu – Lucie Albrechtová. Druhou skupinu tvořili hlavně nadšenci do pěší turistiky, kteří pod vedením Petra Vocílky a Zdeňka Vondráka zažili týden úžasných výhledů a náročných túr po hřebenech Karpat.

Na začátku expedice byli studenti odkázáni hlavně sami na sebe. Žádné nakupování ani cestování vlakem, jednoduše přežít ve volné přírodě bez pomoci vnějšího světa. To je také hlavní podmínkou ke splnění této části ceny vévody z Edinburghu, to ale nebylo úplně lehkým úkolem vzhledem k deštivému počasí.

Mezitím druhá dvacítka studentů poznávala historii Rumunska, geobotanickou rezervaci Scăriţa Belioara a vesničku Segagea.

Společně obě skupiny podnikly prudký výšlap na kopec a celodenní výlet po zdejších loukách a pastvinách. Tam jim bohužel zase počasí nepřálo. Navštívili také Turdskou soutěsku a malou, ale půvabnou vesničku Rimetea.

Unavení, ztrhaní a hlavně plní zážitků se vrátili v neděli před obědem do Příbrami a někteří se splněnou cenou vévody z Edinburghu.

[elfsight_instagram_feed id=“3″]