Střípky z gymnázia

Do nového roku

,

S novým školním rokem se na gymnáziu rozjíždí tradičně pestrý a různými aktivitami a akcemi nabitý život. V přípravném týdnu, který začal 24. srpna, pedagogové absolvovali dvě školení, provozní poradu, pedagogickou radu a řadu dalších schůzí – tak, aby 1. září byli všichni plně informováni a připraveni.

Letošní školní rok bude škola pokračovat ve všech svých dosavadních projektech – od zahraničních programů Comenius, Dreams and Teams, Connecting Classrooms, Přidružené školy UNESCO či Světová škola až po plejádu tuzemských. Studenti se mohou těšit i na řadu exkurzí, kurzů, přednášek i besed. Cyklus besed například odstartuje v polovině září, kdy do školy zavítá dokumentaristka Helena Třeštíková, prvním cílem mezi zahraničními zájezdy bude v téže době Berlín. Pokračovat bude i řada kroužků a školních projektů.

Mezi novinkami je například projekt anglického jazyka, v němž budou jeho vyučující vytvářet učební materiály, projekt Šablony, na nichž participují pedagogové napříč předměty a který přinese nejen nové studijní materiály, ale i možnost nového vybavení. V plném provozu bude po dvouletém zkušebním období i systém Moodle, na němž žáci najdou další materiály pro své studium.

S dalšími novinkami bude GymTV své čtenáře postupně seznamovat na svých webových stránkách.