Střípky z gymnázia

Den s učiteli z Voroněže

,

Ve čtvrtek 19. května na Gymnázium Příbram přijela ruská delegace učitelů z Voroněže. Na tuto tradiční návštěvu se spousta ruštinářů těší. Nejprve se hosté přemístili do hudebního sálu, kde jim paní učitelka Pavla Karasová představila školní orchestr GymBand. Ten pod vedením Miloslavy Šmolíkové zahrál spoustu známých skladeb, například Rolling in the Deep od Adele. Poté vystupovala Vlaďka Petráňová, Kačka Mračnová a Iveta Metelcová ze 3.A s písněmi, které měly připravené i na Puškinově památníku. Štěpánka Štěrbová, také 3.A, recitovala z tvorby Alexandra Sergejeviče Puškina. Po písni Катюшa s doprovodem Kamila Chvátala (3.A) se všichni odebrali do učebny ruského jazyka, kde bylo připraveno občerstvení a prezentace. První prezentace se ujala Verča Skoupá (septima). Její část se týkala výuky ruského jazyka na naší škole. Filip Martinkovič (septima) hovořil o táboře v Hrachově a také o Petrohradu, kam se letos někteří studenti podívají. Poslední prezentaci měla Laura Špačková (1.A). Ta recitovala dvě básně od Anny Achmatovové. Následovala ukázková hodina ruštiny a posledním bodem byla prohlídka školy, kterou vedli někteří ze studentů.