Střípky z gymnázia

Čtvrtý krok do klasiky

,

23. 4. 2013 se žáci s hlubším zájmem o hudbu zúčastnili v kostele sv. Šimona a Judy v Praze v tomto školním roce posledního koncertu z cyklu Čtyři kroky do nového světa. Tentokrát byla na programu Sedmá symfonie Ludwiga van Beethovena.

Skladba byla podrobně vysvětlena dirigentem Markem Ivanovičem a komentátorem Petrem Kadlecem. Dílo představil Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK. Při předcházejících koncertech byla skladba v první části podrobně rozebrána a v druhé části hrál orchestr dílo celé. Tentokrát proběhlo seznámení se skladbou trochu netradičně, a sice po větách – každá věta byla nejprve posluchačům slovně přiblížena, pak ji teprve zahráli, následně okomentovali další větu a nato ji interpretovali. Po první části, kdy byly představeny přesně dvě věty, následovala krátká přestávka pro vstřebání informací a koncert pokračoval druhou částí, kde byly rozebrány zbylé dvě věty.