Střípky z gymnázia

Bronzová skupina DofE oceněna

,

Z rukou paní Heleny Adams převzali svá ocenění studenti, kteří úspěšně splnili všechny čtyři části programu DofE: sportovní aktivitu, rozvoj talentu, dobrovolnictví a dobrodružnou expedici. Cíle v každé části si účastníci stanovují sami, jediným soupeřem si je tak člověk sám. Musí překonat svoji pohodlnost, ale někdy i strach. Každá překonaná překážka nás posouvá o krok dál, otevírá nové obzory. Cena vévody z Edinburghu je proto velkou výzvou pro mladé lidi po celém světě.

Závěrečná ceremonie proběhla v prostorách Galerie Louvre v Praze v pondělí 25. ledna. Bronzový odznak s diplomem obdrželi: Daniela Martínková a Jan Rudolf (studenti 2.B), Marek Červenka, Karolína a Kateřina Šťastná (2.A), Michal Dvořák a Kristina Váchová (kvinta).

Gratulujeme!