Střípky z gymnázia

Hudebníci a výtvarníci do Prahy za uměním

,

Studenti druhých ročníků se v úterý 8. února vydali do Prahy. Cíl však neměli všichni společný. Ti hudebně zaměření navštívili Obecní dům, kde je po prohlídce interiérů této významné pražské secesní budovy čekal koncert s názvem Harry Potter a Čarodějný večer v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Během toho, co si studenti hudební výchovy užívali různé skladby, které dosud znali jen z filmů, jejich spolužáci, kteří se zabývají výtvarným uměním, zamířili do holešovického Veletržního paláce za dvěma workshopy. Ten první, kterého se účastnily třídy sexta a 2.C, se týkal především tří uměleckých směrů, jež jsou v těchto týdnech náplní jejich hodin výtvarné výchovy: secese, symbolismu a expresionismu. Druhý workshop, určený pro třídy 2.A a 2.B, seznámil studenty s kubismem a jeho představiteli – Pablem Picassem a Emilem Fillou. Součástí obou těchto workshopů byly praktické dílny, během kterých mohli studenti možnost využít svých nově nabytých znalostí. Nejen to ale bylo náplní návštěvy gymnazistů. Po skončení přichystaného programu totiž měli možnost prohlédnout si rozsáhlé prostory této galerie samostatně a díky tomu si mohl každý najít alespoň kousek toho, co ho zajímá.