Střípky z gymnázia

3.A a 3.B prozkoumaly Prahu

,

6. května vyrazili studenti 3.A a 3.B na exkurzi do Prahy na historické památky pod vedením pedagogů Josefa Doležala, Božetěcha Burdy a Daniela Kříže. Vyráželo se v 8 hodin a návrat byl kolem 4. hodiny odpoledne. Studenti si mohli prohlédnout krásy Prahy a dozvědět se nové informace. Žáci byli rozděleni do dvou skupin po třídách. Z autobusu se vydali na Vyšehrad, kde mohli prohlédnout nejstarší rotundu v Praze: rotundu svatého Martina. Také mohli zhlednout významnou církevní a kulturní památku baziliku svatého Petra a Pavla založenou českým králem Vratislavem II. Poté navštívili vyšehradský hřbitov, kde jsou pohřbeni významní čeští umělci jako například Karel Hynek Mácha nebo Božena Němcová a další. Následně zhlédli Emauzský klášter, zvaný Na Slovanech, založen roku 1347 Karlem IV., a také pravoslavný kostel Cyrila a Metoděje. Na Karlově náměstí pak mohli zahlédnout kostel svatého Ignáce nebo také Novoměstkou radnici. Poté se obě skupiny sešly na Staroměstském náměstí. Po hodinovém rozchodu na jídlo se obě třídy přesunuly na Křižovnické náměstí, dále přes mostecké věže a Karlův most až k Malostranskému náměstí, kde všichni mohli obdivovat Chrám svatého Mikuláše. Jejich poslední vyhlídkou byl Pražský hrad, kde studenti navštívili katedrálu svatého Víta. Před třetí hodinou se obě skupiny vydaly směrem přes Strahovský klášter rovnou k autobusu.